Fuso orario Brasile

BRT - Brasilia. GMT -2

09:27 pm
Venerdì, 3 febbraio 2023

BRT+1. GMT -3

08:27 pm
Venerdì, 3 febbraio 2023

BRT-1. GMT -3

08:27 pm
Venerdì, 3 febbraio 2023

Città e regioni in Brasile

Differenza oraria tra Brasile e...

Differenza oraria tra     e